Dnia 21 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny 2023/2024. Uczniowie klasy siódmej przygotowali krótki program artystyczny przeplatany piosenkami wykonywanymi przez uczniów klas młodszych: Helenę Ograbek, Alicję Furmaniak, Marię Klabecką i Filipa Zwierzykowskiego. Po części artystycznej głos zabrał Dyrektor szkoły Pan Marek Cyran oraz zaproszeni goście: przedstawiciel organu prowadzącego - Pani Danuta Gurzyńska, przedstawiciel Banku Spółdzielczego - Pani Anna Makowiecka, przedstawiciel Rady Rodziców - Pani Ewa Pisarek. Na koniec uroczystości Pan Dyrektor wraz z wychowawcami wręczył nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wyróżniającym się uczniom naszej szkoły.