Historia szkoły w Radwankach sięga okresu międzywojennego, kiedy to w czerwcu 1930 roku władze oświatowe likwidują szkołę niemiecką i z dniem 1 września tegoż roku otwierają pierwszą polską szkołę. Niestety, po szybkiej interwencji Niemców został przywrócony język niemiecki jako wykładowy dla dzieci niemieckich. Szkoła była jednoklasowa, a lekcje odbywały się 3 razy w tygodniu dla dzieci polskich i tyle samo dla dzieci niemieckich. Tak było do czerwca 1932 roku, następnie dzieci połączono w jedną grupę i lekcje odbywały się już codziennie, odtąd uczyły się po polsku. Liczba uczniów wahała się od 28-36. Nauczycielem w tym okresie aż do wybuchu II wojny światowej był Franciszek Błotny. Czas okupacji szkoła przetrwała, choć nie funkcjonowała.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Radwanki. Napływało coraz więcej przesiedleńców zza Buga, wracali wysiedleńcy. Życie powoli wracało do normy i zaczęła swą działalność szkoła. Budynek był zdewastowany, a nauka odbywała się w trudnych warunkach. w 1945 roku do szkoły uczęszczało 52 uczniów. Często zmieniali się nauczyciele, a od 1.09. 1946 roku do 1.02. 1947 roku szkoła była zamknięta z powodu braku nauczyciela. Wreszcie obowiązki kierownika szkoły przejmuje Alfons Rajek, a po nim stanowisko dyrektora placówki objął Kazimierz Cyran. Wówczas Szkoła Podstawowa w Radwankach jest szkołą zbiorczą dla Podstolic, Sypniewa, Pietronek, Studziec, Klotyldzina. Realizuje się w niej program 7 klas, zatrudnionych było 3 nauczycieli.

W 1972 roku decyzją władz oświatowych szkoła stała się zbiorczą szkołą z dwiema filiami: w Podstolicach i Pietronkach; gdzie uczyły się dzieci od I- IV klasy. Szkoła w Radwankach mieściła klasy od V-VIII. Taki stan utrzymywał się do wprowadzenia reformy oświaty, czyli do 2000 roku. w latach 1985- 2003 funkcję dyrektora szkoły pełnił Jan Zachciał, w tym czasie została wybudowana sala gimnastyczna oraz dokonano modernizacji budynku szkoły.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Margoninie w 1999 roku szkoła została przekształcona w sześcioklasową placówkę, zlikwidowano szkoły filialne. Do obwodu szkoły należą sołectwa: Podstolice, Radwanki, Studźce, Adolfowo, Pietronki. Uczniowie są dowożeni do szkoły autobusem. Od 2004 roku dyrektorem szkoły jest Marek Cyran. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli. Szkoła liczy 6 oddziałów, liczba uczniów w klasach wynosi od 13 - 22. Obecnie do szkoły uczęszcza 103 dzieci.