Uczniowie Szkoły Podstawowej w Radwankach korzystają ze sprzętów zakupionych w ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości”.

Podczas zajęć, które odbyły się we wrześniu uczniowie doskonalili umiejętności wyszukiwania obiektów geograficznych. Na zajęciach wykorzystano robota Photon do wyszukiwania obiektów geograficznych Azji. Uczniowie na mapie musieli wyszukać niziny, wyżyny oraz najważniejsze rzeki Azji, a następnie wyznaczyć trasę podróży po wyznaczonych obiektach geograficznych. Podczas pracy uczniowie zostali podzieleni na zespoły i zaprogramowali trasę robota. Cel lekcji - doskonalenie umiejętności orientowania się na mapie Azji.

Kolejne klasy również korzystały z robota photon do wprowadzenia jednostek miary. Uczniowie za pomocą miary budowlanej i miary krawieckiej mierzyli trasę robota do celu wyznaczanego przez nauczyciela. Podczas pracy w grupie uczniowie współpracowali ze sobą podczas programowania trasy robota. Wprowadzone zadania rozwijały u uczniów postrzeganie przestrzenne oraz logiczne myślenie.

Z kolei uczniowie z klas 1-3 poznali historię Lego. Biografie minifigurek : Daniela, Zosi, Leona i Marii. LEGO Education Spike Essential, a także stworzyli i przetestowali program. Przebudowali model, aby ukończyć dwa kolejne zadania w aplikacji. Cele lekcji : - tworzenie poleceń dla określonego planu działania, - programowanie wizualne: prostych sytuacji z innymi uczniami, - posługiwanie się komputerem przy wykonywaniu zadania.

Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający rozwijaniu zainteresowań i umiejętności praktycznych.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy oraz  praktycznych umiejętności przez uczniów.

 

                                                                                                                Magdalena Jurek