Tytuł Rozmiar Pobierz
Regulamin Rajdu Rowerowego wrzesień 2021 97.47 kb Pobierz Zobacz
Program profilaktyczno-wychowawczy 158.90 kb Pobierz Zobacz
Regulamin świetlicy szkolnej 88.14 kb Pobierz Zobacz
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 166.31 kb Pobierz Zobacz
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego. 1.04 mb Pobierz Zobacz
Załącznik nr 1 Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych 192.75 kb Pobierz Zobacz
Załącznik nr 2 Procedury SPRadwanki 18012021 29.42 kb Pobierz
Procedury bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole podczas pandemii COVID 19 (Załącznik nr 1) 27.58 kb Pobierz
HARMONOGRAM KONSULTACJI (Załącznik nr 2) 14.57 kb Pobierz
Oświadczenie rodzica - (Załącznik nr 3) 13.89 kb Pobierz
Zgoda rodzica - (załącznik nr 4) 14.63 kb Pobierz
Lista przyjętych uczniów do klasy I. 407.37 kb Pobierz
Zarządzenie nr 4/ 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 38.95 kb Pobierz Zobacz
Zarządzenie nr 3/ 2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, pr 55.36 kb Pobierz Zobacz
Statut szkoły 345.50 kb Pobierz Zobacz
Kocepcja pracy szkoły 73.33 kb Pobierz Zobacz
Regulamin Rady Rodziców 72.95 kb Pobierz Zobacz
Informacja ogólna odnośnie rekrutacji 201.57 kb Pobierz Zobacz
Zarządzenie odnośnie terminów obowiązujących w rekrutacji 587.95 kb Pobierz Zobacz
Uchwała dotycząca kryteriów rekrutacji 218.52 kb Pobierz Zobacz
Dokumenty_Rekrutacja 2021_2022 108.37 kb Pobierz Zobacz