#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria przyszłości – podsumowanie działań w styczniu.

 

27 stycznia nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniu Lego.

Klocki Lego :

  1. Budowanie nowoczesnego urządzenia dla Dziadka. Kreatywna zabawa z klockami Lego. Chcę pomagać. Tworzenie projektu nowoczesnych urządzeń w życiu codziennym. Jednocześnie projektowanie prezentu dla dziadka.
  2. Budowanie robota na podstawie instrukcji w języku angielskim. Zapoznanie z zestawem klocków oraz ulepszenie kompetencji związanych z rozumieniem poleceń w języku obcym.
  3. Budowanie nowoczesnego urządzenia dla Babci. Kreatywna zabawa z klockami Lego. Tworzenie projektu nowoczesnych urządzeń w życiu codziennym. Jednocześnie projektowanie prezentu dla babci.
  4. Leon chce się przyjrzeć każdemu zwierzęciu, które przejdzie obok jego obozowiska, gdy będzie spał. W jaki sposób jego zwierzęcy alarm może mu pomóc? Cele - Uczeń:
    - rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną; - rozpoznaje wybrane zwierzęta i rośliny, których w naturalnych warunkach nie spotyka się w polskim środowisku przyrodniczym.
  5. Bezpieczne zabawy podczas ferii. Usprawnianie motoryki małej oraz umiejętności logicznego myślenia - zabawy z klockami Lego.

 

Roboty Photon

  1. Obliczenia procentowe. Uczniowie rozwiązywali zadania w grupach i przy wykorzystaniu Photonów, wyścigi rzędów.
  2. Woda jako bogactwo odnawialne. Wyjaśnienie pojęcia "chemia”, „bogactwo odnawialne”. „Jesteśmy naukowcami” – przeprowadzenie prostych doświadczeń związanych z wodą. Wykorzystanie Photona na zajęciach.
  3. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30. Rozwiązywanie zadań z treścią. Orientacja w przestrzeni przy użyciu robotów Photon Education.

 

 

                                                                                                          Koordynator

Magdalena Jurek

 

kl. 3 - W.W_
kl. 4 - W.K_
kl.1 - H.G_
kl. 1a - M.J_
szkolenie
Kl. 2a - H.G_