#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria przyszłości – podsumowanie działań w czerwcu.

 

Klocki Lego

1.Wielkie przygody

Ten dział pozwoli uczniom zdobyć umiejętność myślenia obliczeniowego. Dzieci dowiedzą się, czym są sekwencje oraz jak tworzyć je zgodnie z instrukcjami i opisać rówieśnikom. Nauczą się rozbijać problemy na mniejsze części, identyfikować związki przyczynowo-skutkowe oraz rozumieć proste pętle. Zajmą się również testowaniem i debugowaniem programów w celu sprawdzenia, czy działają jak należy. Uczniowie pomagają głównym bohaterom i ćwiczą relacjonowanie wydarzeń z uwzględnieniem istotnych szczegółów. Dzięki temu nauczą się uczestniczyć w konwersacjach grupowych.

 

Druk 3D

1.Projektowanie i drukowanie modelu 3D.

 

Roboty Photon

  1. Dokąd pojadę na wakacje? Toruń, Warszawa, Wrocław, Gdańsk? Zabawy Photonem.
  2. Bezpieczne wakacje - zajęcia z użyciem Photona.

Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania. Umiejętność tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.

Uczeń określa i prezentuje wzajemne położenie przedmiotów na płaszczyźnie i w przestrzeni;

- określa i prezentuje kierunek ruchu przedmiotów oraz osób;

- określa położenie przedmiotu na prawo/na lewo od osoby widzianej z przodu (także przedstawionej na fotografii czy obrazku);

- liczy (w przód i wstecz) od podanej liczby po 1, po 2, po 10 itp.

 

 

Koordynator LP

Magdalena Jurek

2.06
3.06
4.06
5.06
6.06
7.06
8.06
9.06
1.06