Po raz kolejny przystąpiliśmy do Szlachetnej Paczki.