Poczet sztandarowy i delegacja  Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach uczestniczyła  w uroczystościach upamiętniajacych  ofiary  zamordowane przez hitlerowców w Górach Morzewskich  koło Chodzieży. Miejsce to upamiętnia 45 ofiar rozstrzelanych przez Niemców na Wzgórzach Morzewskich 7 listopada 1939 r.

M Cyran