Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, działającego w Szkole Podstawowej w Radwankach, zorganizowano wydarzenie ,,Pchli targ”, na którym sprzedawano przedmioty przyniesione przez uczniów. Koszt  uzyskany z tego przedsięwzięcia przeszedł wszelkie nasze oczekiwania: zebrana kwota to 1048,55zł. Jednogłośnie ustalono, że pieniądze będą przekazane na paczki dla ludzi samotnych z Radwanek i okolic. Przy współpracy z sołtysami wsi Pietronki, Adolfowo, Radwanki i Podstolice, dobrze znających sytuację swoich mieszkańców otrzymaliśmy listę 14-tu samotnych osób, których 16.12.2021r. obdarowaliśmy paczkami, stroikami i kartkami z życzeniami. Reakcja obdarowanych utwierdziła nas, że to było bardzo dobre przedsięwzięcie. Tak niewiele potrzeba, aby zobaczyć radość w oczach samotnego człowieka. U wszystkich widoczne było zdziwienie, że jeszcze ktoś pamięta, że ktoś zapukał do drzwi. Dzieci z naszej szkoły udowodniły, że dzielenie się dobrem z innymi ludźmi sprawia ogromną radość.