Uczniowie klas VIII szkoły w  Radwankach skorzystali  z zaproszenia gminy wiejskiej Chodzież i  wzięli  udział w  projekcie edukacyjnym ,,Mobilne Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła” w szkole w Strzelcach.

      Uczniowie zapoznali się z  nowoczesną multimedialną przestrzenią  łączącą  tradycyjne narzędzia edukacji z interaktywnymi formami komunikacji zachęcającymi do odkrywania atrakcyjności turystycznej Polski. 

Marek Cyran 

20230310_143921
20230310_143929
20230310_145125
20230310_145458
20230310_142900