Dziękuję Wszystkim za udział, bezpieczny przejazd i miło spędzony czas.

Szczególne podziękowania dla:

Stowarzyszenia ,,Dolina Wełny”, KP Policji w Chodzieży, OSP Podstolice

i pracowników SP Radwanki.

Dziękuję Marek Cyran