W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich działa już   Rada Rodziców wybrana na Rok Szkolny 2021/22.

Przewodniczącą Rady została ponownie Pani Ewa Pisarek, a w skład rady wchodzą: Paulina Janowiak, Barbara Wit – Janke, Paulina Bonikowska, Karolina Furmaniak, Natalia Torzewska, Sabina Bukowska, Agnieszka Hedeszyńska.

Na swoim pierwszym zebraniu rada przyjęła plan działania na bieżący rok szkolny. Rada Rodziców  działa bardzo aktywnie. Uczniowie szkoły również w tym roku mogą liczyć na dofinansowanie ze strony rady w organizowanych w szkole konkursach i  imprezach. Rada planuje już kolejny XVIII bal charytatywny.

Marek Cyran