Komunikat  - rodzice uczniów kl. I-III

  1. Informuję, że uczniowie klas I-III od dnia 18.01.2021   wracają do szkoły  i uczą się stacjonarnie  w szkole.

  2. Zajęcia lekcyjne odbywają się wg dotychczasowego planu lekcji.

  3. Po skończonych lekcjach (tylko i wyłącznie) dla uczniów  dojeżdżających  do godziny 14.00 czynna jest świetlica.

  4. Dowozy odbywają się wg dotychczasowego rozkładu jazdy ( wyjazd autobus z Chodzieży 7.45 odjazd spod szkoły godzina 14.00).

  5. Proszę o zapoznanie się z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III (Załącznik nr 1)oraz Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii obowiązującymi w szkole od 18.01.2021 (Załącznik nr  2) na www naszej szkoły https://szkola.radwanki.edu.pl w zakładce O SZKOLE/Dokumenty szkolne.

Pozdrawiam i zapraszam  uczniów klas I-III  do szkoły.

Marek Cyran Dyrektor szkoły

Radwanki 14.01.2021