KONKURS PLASTYCZNY „ PISANKA WIELKANOCNA ” W dniach od 7 do 26 marca 2021 roku odbył się konkurs plastyczny – „ Pisanka wielkanocna”. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie klas IV – VI. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy, której głównym tematem była pisanka wielkanocna. Technika wykonania prac była dowolna. Można było wykorzystać różnorodne materiały. Głównym celem konkursu było zachęcenie uczniów, do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Komisja w składzie: Mariola Chraplak, Weronika Kemnitz i Robert Kłosowski, wyłoniła zwycięzców konkursu. Laureatami konkursu zostali: -Julia Sawicka – I miejsce - Nadia Protasewicz – II miejsce - Mateusz Cerajewski – III miejsce. Nagrody zostaną wręczone laureatom, po powrocie do szkoły. Robert Kłosowski
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 obchodziliśmy 9 lutego. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Zaznajomienie z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania zalet internetu. Uczniowie klasy 2a przystąpili do projektu Sieciaki.pl oraz uczestniczyli w kursie. Kurs e-learningowy zbudowany jest z 15 części, które nazwane zostały misjami. Każda z nich dotyczy innego tematu z zakresu bezpieczeństwa dzieci online. W ostatnim module, który odbył się 9.03.2021 r. dzieci przeczytały i podpisały deklarację sieciakowych zasad bezpieczeństwa w internecie, z kolei rodzice zdeklarowali się do pomocy dzieciom w bezpiecznym korzystaniu z internetu oraz do wspierania pasji i aktywności swoich dzieci, także poza siecią. Magdalena Jurek-Kurasz