Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, które obchodzone jest w 192 krajach świata już od 50 lat. W Polsce obchodzone od 1990 roku. Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. W tym roku po raz kolejny były to zdalne obchody tego święta. Przywróć naszą Ziemię” – to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Ziemi . Celem obchodów było uświadomienie wszystkim mieszkańcom naszego globu sposobu wykorzystania surowców wtórnych, budzenie szacunku do przyrody, jak również uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego. Wiadomo, że  zdrowie i bezpieczne środowisko to przede wszystkim wzajemny szacunek ludzi do siebie i przyrody.  Dlatego też w ramach zajęć plastycznych oraz wych. fizycznego uczniowie klasy 1 również postanowili wziąć aktywny udział w tym ważnym dniu. Każde dziecko posprzątało swój najbliższy świat i przesłało zdjęcie. W ten sposób dzieci zaangażowały również swoich najbliższych. Mamy nadzieję ,że w przyszłym roku będziemy obchodzić to święto wszyscy razem w szkole. Wioletta Wolska
23 kwietnia 2010r. szkole w Radwankach nadano imię Powstańców Wielkopolskich. W tym roku obchodzimy 11 rocznicę tego historycznego wydarzenia. Mimo pandemii nasi uczniowie jak i nauczyciele nie zapomnieli o tak ważnej dacie. Na lekcjach wychowawczych online odbyły się prezentacje filmów o Powstaniu Wielkopolskim, uczniowie wykonali rozety z okresu Powstania a najmłodsi flagę Polski.